Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK) stawia sobie za cel wspieranie rodziny w wypełnianiu jej zadań określonych w nauce Kościoła, a głównie: w umacnianiu instytucji małżeństwa, kształtowaniu warunków sprzyjających zaspokajaniu potrzeb rodziny oraz właściwemu wypełnianiu jej misji wobec społeczeństwa, wcielaniu nauki Kościoła Katolickiego w życie rodzin i społeczeństwa.

Działalność SRK realizuje się w dwóch głównych nurtach:
- pracy formacyjnej -nieustannego samokształcenia poprzez pogłębianie nauki Kościoła, dyskusje, sympozja, spotkania z kompetentnymi osobami, analizowanie dokumentów Kościoła Katolickiego;

- aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym i gospodarczym, przede wszystkim na terenie działania danego stowarzyszenia, a także poprzez federację na terenie całej Polski.

Podstawowymi jednostkami tworzącymi Diecezjalne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich są Koła Parafialne.
Więcej wiadomości na stronie internetowej: www.srk.kuria.zg.pl

 

Domowy Kościół

Spotkania Małżeńskie